IMC PrefabrikIMC Prefabrik
MÜLTECİ KAMPLARI - REFUGEE CAMPS

Doğal Afetler (Deprem, Sel, Volkan, Tsunami)
Hastalık salgınları (H1N1, H5N1, kuş gribi, Ebola, SARS)
Endüstriyel olaylar (Petrol sızıntısı, Nükleer, Yangınlar, Biyolojik)
İnsani (Mülteciler, Bitki yetmezliği)
Güvenlik (Terörizm, Sivil isyan, vs.)
Diyanet, Sportif ve Sosyal Etkinlikler (Hac, Spor Etkinlikleri, Büyük Sosyal Etkinlikler, vb)
 
Natural Disasters (Earthquake, Flood, Volcano, Tsunami)
Disease outbreaks (H1N1, H5N1, Avian Flu, Ebola, SARS)
Industrial incidents (Oil spill, Nuclear, Fires, Biological)
Humanitarian (Refugees, Crop failure)
Security (Terrorism, Civil Insurrection, etc.)
Religious, Sportive & Social Events (Pilgrimage, Sports Events, Grand Social Events, etc.)

 

ÜRÜNLERİMİZ